Je hoort het nog regelmatig op netwerkbijeenkomsten en vrijdagmiddagborrels: voor B2B heeft social media weinig zin, dat is meer iets voor consumentenproducten en diensten…

7 redenen waarom u er anders over kunt denken:

Social Media zijn juist geschikt voor B2B!

1) Efficiency ten top
B2B relaties en transacties worden doorgaans gekenmerkt door een hoge mate van interactie met de cliënt. Met sociale media kunt u met potentiele en bestaande klanten communiceren met een hoge mate van efficiency en middelen. Het twee weg verkeer dat deze middelen bieden is ideaal om een semi persoonlijk contact te hebben terwijl u time-wise heel efficiënt bezig bent. En in tegenstelling tot traditionele B2B marketing kanalen zoals advertenties en campagnes, biedt het ook andere leden uit uw organisatie de mogelijkheid om contacten op en uit te bouwen met –potentiele- klanten.

2) Lead generation
De B2B markt is veel kleiner dan de consumenten markt. Leads kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Door uw bereik in de markt te vergroten heeft u een grotere kans reeds aanwezig te zijn in de cirkel die een direct contact toestaat. Het monitoren van online conversaties maakt dit heel goed mogelijk. Dat kan automatisch worden ingericht op zoektermen waarna u dagelijks prachtige overzichten krijgt waar er over dit onderwerp gesproken wordt en door wie.

3) Netwerken bouwen
Door het gebruik van sociale media bouwt u snel aan een professioneel netwerk dat bereidt is mee te denken in oplossingen en inzicht kan verschaffen in bronnen waar u zelf nog niet van op de hoogte was. Doordat u zich dienstbaar opstelt in communities en richting klanten verkrijgt u een hoge gun factor waardoor men naar u door zal verwijzen als een ander kantoor de tijd of expertise ontbreekt.

4) Aanbevelingen verkrijgen en verstrekken
B2B kopers vertrouwen sterk op de mening van derde partijen bij het maken van aankoopbeslissingen. Ze willen doorgaans ook graag betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Aan de mening van collega’s in de branche wordt ook meer waarde toegekend dan de argumentatie van de verkopende partij. Sociale media zijn een perfecte manier om deze meningen objectief te verspreiden en te delen met potentiele nieuwe klanten. Ook het sociale aspect in het beïnvloedingspalet (R. Caldini) komt zo aan bod.

5) Thought Leadership uitdragen
Sociale media verschaffen u een ideaal platform om uw “thought leadership” te profileren. Thought leadership maakt een snelle opmars in de B2B marketing omdat het zo effectief is in de aantrekkingskracht op nieuwe klanten en bestaande relaties kan verstevigen. Thought leaders kunnen bovendien rekenen op een grotere en snellere verspreiding van hun boodschap in de markt. Thought Leadership betekent dat u uw publiek voorziet van een kader en/of nieuwe inzichten en hen helpt met het nemen van slimmere beslissingen doordat u inzichten deelt en/of provocerende perspectieven. U wordt als het ware “de persoon waarnaar men verwijst” voor een specifiek onderwerp.

6) Voordelig in het gebruik
U zult er niet van opkijken maar social media zijn voordelig in het gebruik. Niet in de inzet ervan zoals u inmiddels wel begrepen heeft door de tijd en energie die u in de implementatie moet steken om het goed te doen. Het vereist budget en vooral tijd. Maar alles inbegrepen zal het hoog uitsteken boven de investering in andere media die u zou moeten maken om hetzelfde resultaat te bereiken als dat al via andere middelen te bereiken valt!

7) Verkort aankooptrajecten
B2B proposities zijn vaak complex en B2B aankoopbeslissingen worden niet impulsief gemaakt. Sales cycles zijn vaak lang en kopers zullen research verrichten voordat ze tot een short list of offerte traject overgaan. Het is dus zaak om onderdeel uit te maken van dat research traject. Social media verlenen u de optie om kennis te delen die kopers kan informeren en kan helpen om een beeld te vormen van uw organisatie en haar achtergrond. Dat kan de doorlooptijd van sales cycles aanmerkelijk verkorten. Indien in staat gesteld kunt u vragen en hiaten in kennis sneller invullen en een two way communicatieproces starten dat snel kan leiden tot een nieuwe klantsituatie.